ยืดหยุ่นและยิมนาสติก

โดย รศ. ศุภฤกษ์ มั่นใจตน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ    กระดาษปอนด์ 60 แกรม
จำนวน 135 หน้า     ราคา 95 บาท

หนังสือ ยืดหยุ่นและยิทนาสติก เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยใช้ภาษที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบชัดเจน เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ทักษะต่างๆ ของยืดหยุ่นและยิมนาสติก เช่น การเลียนแบบ การม้วนตัว การทรงตัว การย่อตัว การสปริงตัว การตีลังกา ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ม้าราว ราวคู่ และราวเดี่ยว

หนังสือ ยืดหยุ่นและยิมนาสติก เล่มนี้ เหมาะสำหรับศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้เป็นคู่มือในการสอนสำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป