เพลงเพื่อการสอนและการจัดกิจกรรมนันทนาการ

โดย   อาจารย์ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
         ภาควิชานันทนาการและหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง
ขนาด   สิบหกหน้ายกพิเศษ           กระดาษ ปอนด์ 70 แกรม
จำนวน 506 หน้า                          ราคา 290 บาท
บาร์โค้ด 9789741321179
  • เพลงเป็นสื่อที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมนันทนาการในการเรียนการสอน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา กิจการลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และพลศึกษา

  • เพลงนันทนาการเป็นเพลงสั้น ๆ มีจังหวะและทำนองที่สนุกสนานสามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย จุดมุ่งหมาย เช่น เพื่อกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกาย, เพื่อการผ่อนคลายความเครียด, เพื่อการเล่นเกมสนุก เพื่อการเรียนรู้, เพื่อความเพลิดเพลิน, เพื่อใช้เสริมสร้างคุณธรรม และเพื่อกิจกรรมอำลาก่อนจากกัน เป็นต้น

  • เพลงนันทนาการก่อให้เกิดความเบิกบาน สดชื่นกระปรี้กระเปร่าชุบชีวิตชีวา ให้อิ่มเอมมีความสุข ส่งเสริมสุขภาพจิตและมิตรภาพ

  • เนื้อหาสาระ ความรู้ที่หลากหลาย และสะดวกใช้ของหนังสือเล่มนี้ พร้อมซีดีตัวอย่างเพลง 69 เพลง ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

  • หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเพลงนันทนาการกว่า 300 เพลง เหมาะสมสำหรับวิทยากร ครู นัก-เรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

  • เพลงนันทนาการดี ๆ จะไม่สูญหาย ถ้าช่วยกันสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง