หน้าหลัก
บริการของเรา
หนังสือที่จัดพิมพ์
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “ ตำนานรักศรีปราชญ์ ”

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ
ในกิจกรรมเปิดตัวหนังสือของสำนักพิมพ์ เรื่อง “ ตำนานรักศรีปราชญ์ ” แต่งโดย
รองศาสตราจารย์คึกเดช กันตามระ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มล.คำยวง วราสิทธิชัย ร่วมเสวนา และอาจารย์วัฒนะ บุญจับ เป็นผู้ดำเนินรายการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548 ณ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สยามสแควร์

 


สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3
ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 02-218-3269
,กองบรรณาธิการ02-218-3247 ,การเงินบัญชี 02-218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 02-218-3267
โทรสาร 02-218-3266

mobile CUP. 09-519-6300 http://www.ChulaPress.com


Copyright 1997 Chulalongkorn University Press , all rights reserved.
Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press.
Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th