รายชื่อร้านค้าที่จำหน่ายหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ ที่อยู่ 1 ที่อยู่ 2 ที่อยู่ 3
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร์    อาคารวิทยกิตต์  ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 02-2189888-90
  สาขาศาลาพระเกี้ยว ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 02-2187000-3
  สาขาม.นเรศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 055-260162-5
  สาขาม.เทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 044-216131,224832
  สาขาม.บูรพา อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี  20131 038-394855-9
วิสูตร  อาชาเทวัญ 245/82-85 ถ.อรุณอัมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด หรือ ตลาดนัดสวนจตุจักร เลขที่20,21,40,42 ถ.กำแพงเพชร 2  บางเขน กทม. 10900
แพร่พิทยา หจก. 716-718  วังบูรพา เขตพระนคร กทม.  10200
บูรพาสาส์น (1991) บจก. 116-118 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพา พระนคร กทม.  10200
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ยู.บุ๊คเซ็นเตอร์ 50  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10900
หนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ บ.จ.ก. 54,54/1 ถ.ศรีดอนไชย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ดวงกมลสมัย บ.จ.ก. 90/21-25 มุมมักกะสัน (หน้าโรงหนังโอ เอ) ถ.ราชปรารภ เขตพญาไท กทม. 10400
องค์การค้าของคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ อาคาร 9 ราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กท.10200
โอเดียนสโตร์ ห.จ.ก. 218/10-12,20  ซ.สยามสแควร์ ซอย 1 ถ.พระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กทม.  10330
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จริยศึกษา 64-66  ถ.จอมพล ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
นานมี บุ๊คส์ บ.จ.ก. 11 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์หนังสือสิทธา 25/18-19 ถ.อาทิตย์วงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ดวงกมลเชียงใหม่ บ.จ.ก. 79/1 ถนนคชสาร ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เมฆรุ่งเรือง ห้างร้าน ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตบางเขน กทม. 10900
บุ๊คเชสท์ 240 ซอย 2  สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กทม. 10330
บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด เลขที่ 23 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ศึกษิตสยาม บจก. 113-115 ถ.เฟื่องนคร(ตรงข้ามวัดราชบพิตร) เขตพระนคร กทม.10200
ดวงกมลสยามสแควร์ บ.จ.ก. 244-246  สยามสแควร์ ซอย 2 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กทม.  10330
นางสาวนารีรัตน์  ธัญญกิตติกุล (ร้านเดอะบุ๊คเฮ้าส์) 90  ถ.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000
ปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ ร้าน 6-6/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
 ห.จ.ก. พี.บี.ฟอเรน บุ๊คส เซ็นเตอร์ 242  ถ.สามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
เส้งโห ภูเก็ต บ.จ.ก. 2/14-16,54 ถ.มนตรี(หน้า อมท.) ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ห้างหุ้นส่วนสามัญสวนหนังสือนาคร-บวรรัตน์ 1168  ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
นิพนธ์ ตั้งนพรัตน์ ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ 108/4-5 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ไพศาลวิทยา ห.จ.ก. 1492/1-3 ถนนขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000
สุนี ทิพย์ทินกร (ร้านหนังสืออาเข่ง) 20/5 ถนนบูรณศิริ ศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กทม. 10200
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกไผ่สิงห์โต ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม.10330
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา 14-18  ถ.พุทธภูมิวิถี ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา  95000
ไทยวัฒนาพานิช (สุราษฎร์ธานี)(ร้าน) 106-110 ถนนบ้านดอน ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
บริษัทสวัสดิรักษา จำกัด 16-18 ถนนพลายเพชร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 ต.อรุณสาส์น 7/29-30 ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
มิวนิค บุ๊คเซ็นเตอร์ 630 ถนนสิงห์ไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ซ.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วชิราบุ๊คเซ็นเตอร์ 139 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
แพร่วิทยา(โดยนางสาวอรอนงค์ อารีวัฒนา) 181/4-6 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
มหาจุฬาบรรณาคาร ตึกเล็กไสยจิตต์ วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กทม.10200
บริษัท เอเซียบุ๊ค จำกัด 5 สุขุมวิท ซอย 61 เขตพระโขนง กทม. 10110
ร้านหนังสือต้นไผ่ 1/83 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล  อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2220/31 ซ. รามคำแหง 36/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240
นางสาวกุลชลี งามจี้ (ร้านเจริญวิทย์) 88 ถ.พระรามหก อ.เมือง จ.ตรัง  92000
คิโนะคุนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) บ.จ.ก. 4/1-2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กทม.10330
ร้านวัฒนภัณฑ์  91 หมู่ 1 ถนนวิชิตภักดี ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10903
บ.พี.เซาท์เทอร์น โปรดักท์ จก. (ร้านทุ่งอักษร) 32/1-2  ถนนทุ่งคา ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000
ร้านนายอินทร์  สาขาท่าพระจันทร์ บริษัท อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด 65/60-62 หมู่ที่ 4  ซ.วัดชัยพฤกษ์มาลา ถ.ปิ่นเกล้า-นครไชยศ รี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาศาลายา) ถนนพุทมฒฑลสาย 4   ตำบลศาลายา อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม   73170
บริษัท ดวงกมลไฮเทค จำกัด 904  หมู่ 6  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพ   10260
ร้านหนังสือ R.T. (บริษัท สกายบุกส์ จำกัด) 515/276-278  ถนนรังสิต-ปทุมฯ แขวงประชาธิปัตย์  เขตธัญบุรี ปทุมธานี   12130
ร้านศรีไกรลาศบุ๊คเซ็นเตอร์ 415  ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด 68/33 ถนนเอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เดอะ บุ๊คส์ 53-55 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม อาคาร 50 ปี ซ.มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.ราชมรรดาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
องศ์การค้าคุรุสภา (ศึกษาภัณฑ์)อิมพีเรียลสำโรง 69 ซ.อาคาร 9 ถ.ราชดำเนินกลาง ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร กรุงเทพฯ
ร้านอัมพรสาร 15-17 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ร้านนายอินทร์  สาขารามคำแหง 2041-2043  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก ข.บางกะปี กรุงเทพฯ 10700
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TPA BOOKS CENTRE) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110
ร้านบ้านหนังสือสะเลเต 600/10-12  ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
ร้านเศรษฐชัย บุ๊คเซ็นเตอร์ 1700-2 ศูนย์การค้าวรรัตน์  ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพ 10120
นายอินทร์ สาขาโชคชัย 4 191/273 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10310
ร้านหนังสือ ด็อกเตอร์บุ๊คส์ ชั้น3ตรงบันไดเลื่อนฝั่งพลาซา อิมพิเรียลเวิล์ด ซ.ลาดพร้าว 83 ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ร้านหนังสือ เค.เค (โดยนายเกียรติ สุขกุล) เลขที่ 51/4-5 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)(ตลาดพิเศษ) 800/43-45  ซอยตระกูลสุข ถ.อโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10320
ร้านบัณฑิต โดย.นายประสิทธิ์ พลยานันท์ 3/57 ซอยโครงการเซ็นเตอร์พอยท์ ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี  84000
ร้านช้อนอักษร 37 ถ.เรืองราษฏร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ร้านอุบลศึกษาภัณฑ์ โดยนางสมหมาย วงศ์ไกรเวท 807 ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
ร้านบรรณาคม (โดยคุณพนิดา ตันติเวชวุฒิกุล) 7/20 ถนนสุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21000
ร้านนายอินทร์ (สาขาบางกะปิ) 144/6-7 หมู่ 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
 ร้านหนังสือดี 9/2-3 ถ.สฤษดิเดช ต.บางกะจะ  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
บริษัท พัทลุง กาญจนา 39 กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 467/2 ถนน ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ร้านสมารทบุ๊คสโตร 119/21 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
บริษัท เท็กซ์บุ๊คส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 144/219  ซอย 70  ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520
ศูนย์หนังสือบุรีรัมย์ (SE-ED NETWORK) 800/43-45  ซอยตระกูลสุข ถ.อโศกดินแดง  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม.10320
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ) 1518  อาคารสโมรข้าราชการ ถ.พิบูลสงคราม  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10300
นางนฤมล  อัญชลิสังกาศ(ร้าน เซน-ซัน บุ๊คส์) 133/121  หมู่บ้านภัทรวรรณ ถ.เชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก   กรุงเทพฯ  10530
บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 83/29 หมู่ 6  ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10210
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารสำนักวิทยบริการ ตึกB ชั้น1 ต.ขามเลียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12121
ศูนย์หนังสือสื่อภาษา 164/33-38  ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120
บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ จำกัด 12/1  ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  80120
บริษัท ดวงกมลลำปาง จำกัด 69/1  ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง  อ.เมือง จ.ลำปาง  52000
บริษัท มุมอักษร จำกัด โดยนางศศิธร เตชะไพบูลย์ 90 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ค ถ.สุขุมวิท  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 119 หมู่ 11  ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน   จ.นครปฐม  73140
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ซ.อาคเนย์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
 โชคดีบรรณาสาส์น โดยคุณรัตยา ประวัติเมือง 10/28-29  ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร  66000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี     13180
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดียนสโตร์  สาขาปิ่นเกล้า 1/35-39  ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 1,173,117,511,771,170 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 46/87-90 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 51  ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  10530
หจก.เสริมชาติ 96/42 หมู่ 4  ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
 วิทยาภัณฑ์ 10/8-11 ถ.ปลัดเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 หจก.จ.ศิริธนา 46/5-6  ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  73120
นายเมธี  บัวศรี (ศูนย์หนังสือ มศว.ประสานมิตร) อาคาร 14 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447  ถ.ศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางรัชนีบูรณ์  โง้วศิริ (ร้านกอหญ้า) 226/1-2  ถ.ราเมศวร์  ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000
ร้านเพื่อนเรียน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอล์ล ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 96  ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  10400
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีบุ๊คเซ็นเตอร์ 177-179 ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์ กรุ๊ป เซ็นเตอร์ 152/54-57  ถ.อรรถเปศล ต.กาฬสินธุ์   อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ รามคำแหง 1988/2  ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240
ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ บางแค 275 หมู่ 1  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค  เขตบางแค กรุงเทพฯ  10160
ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 3522  ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240
ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 30/39-50  ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000
ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ 99  ถ.รัชดาภิเษก(ตากสิน-ท่าพระ) แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600
ร้านหนังสือสวนอักษร 37/1-2  ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน  51000
ร้านชนะภัณฑ์ โดยนายเอื้อม  จันทร์สุขโข 800  ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77140
ร้านวรกมล 33-35  ถ.พระบาท ต.พระบาท  อ.เมือง จ.ลำปาง  52000
บริษัท ชลอักษร จำกัด 870/50-51  ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
บริษัท เรียนดี จำกัด 39,41,43  ถ.เวสสุวรรณ ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง จ.นครสวรรค์  60000
ร้าน สหกิจเทรดดิ้ง 352/21  ถ.พิชัย ต.ปากเพรียว อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
ร้าน ก.จักรวาล 45/1  ถ.จำรูญนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000
ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาอุดรธานี 276-276/1-2 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ร้านปริญญาบุ๊คเซ็นเตอร์ 22/19  ถ.ราชพัสดุ อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป 25-25/1 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ร้านมาโนชเจริญศิลป์พานิช 2/1  ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม  73000
ร้านยินดี 40-42  ถ.เศรษฐสัมพันธ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี  18140
บริษัท เฮงรุ้ง จำกัด 730,732  ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่สมุดลานนา 209/6  ถ.ช้างเผือก(หน้า ว.ค.) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50300
ร้านอาเข่ง 113  ถ.ร่วมจิตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000
ร้าน เอ เจ คลับ (AJ CLUB) 166,168  ถ.โชติวิทยากุล 3(ข้างปิยะทัวร์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
ร้าน ก.วิทยาภัณฑ์ 3/1054  ถ.พหลโยธิน(ใกล้ Robinson บางเขน) แขวงสะพานใหม่  เขตบางเขน กทม. 10220
ร้านหนังสือดอกหญ้า นครศรีธรรมราช 89/201  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสรณ์ (ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาสุราษฎร์ธานี) 305/4-5  ถ.ตลาดใหม่  ต.ตลาด อ.เมือง   จ.สุราษฎร์ธานี  84000
 ร้านวิทยาภัณฑ์ 35  ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000
 ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขาอุตรดิตถ์ 131/6-7  ถ.บรมอาส์น ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000
บจก.ตันติเจริญโภคทรัพย์(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) 116/8-9 หมู่ 1  ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
 ร้านพิบูลกิจ 8  ถ.เทศบาลดำริ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คสตูล 236-238  ถ.ติรสถิตย์ ต.พิมาน  อ.เมือง จ.สตูล  91000
 ร้าน นราบุ๊คเซ็นเตอร์ 343/4-5  ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน  55000
บริษัท ลับแลธุรกิจ จำกัด 158/1 หมู่ 2  ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  53130
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดีพาณิชย์บุรีรัมย์ 78/12-13  ซ.นิวาศ  ถ.นิวาศ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000
ร้านนายอินทร์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 5-5/6 หมู่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
คุณธวัชชัย ปัญญานนท์วาท(ร้านหนังสือใบไผ่) 448-450 ถนนพานิช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
บริษัท ประไพกรุ๊ป จำกัด (ร้านหนังสือดอกหญ้าเชียงราย) 891/8-9  ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000
หจก.ชินโตเกียว เทรดดิ้ง(โตเกียวโต บุ๊คส์) 32/20 หมู่บ้านสาลีวิลล่า ซ.สาลีนิมิตร ถ.สุขุมวิท 69 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
บริษัทอุ่นใจพานิช จำกัด 381/9 หมู่ที่ 1 ถ.ราษฎรณ์เกษม ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140
 ร้านศิริโชค 61/3 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง อำนาจเจริญ 37000
ร้านหนังสือ 46/11 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000
ร้านศึกษาพาณิชย์ 142/119  ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก  อ.เมือง จ.ลำปาง  52000
ร้านคูเลียงฮวด 453  ถ.นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  47110
หจก.ศรีชัยศึกษาภัณฑ์สกลนคร 1709/18-19  ถ.เปรมปรีดา อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
ร้านแสงเจริญสเตชั่นเนอรี่ 333-334 ถนนราชการรถไฟ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
ร้านวิทยาภัณฑ์ 51/6-7  ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย  40002
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด 54-58  ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน  อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000
ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ร้านลูกช้าง 9/13  ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาก เจ.เอส.เค 2/13 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง  อ.เมือง จ.ตาก  63000
 ร้านดีจริงศึกษาภัณฑ์ ค5/73-74  ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 58/2-3  ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
 หจก.ภัทรการศึกษา 1967  ถ.สระบุรี-หล่มสัก อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  67140
 หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 227,279 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  30000
ร้านธนวัฒน์ 15  ซ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 1 ถ.พญาพาน    อ.เมือง จ.นครปฐม  73000
ร้านเพื่อนครู 22/14  ถ.เอกาทศรฐ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
ร้าน ทุ่งสงบรรณาคาร 11-13  ถ.ชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  80110
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 63/3-5 ถนนมหาวงศ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
ร้านเพื่อนนักเรียน 9/12 ถนนรัถากร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
 ร้านเพื่อนเรียน 3/3  ถ.พูลศิริ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  84120
หจก.ตกเซ้งเครื่องเขียน 7/10,7/16  ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000
หจก.ส.ศึกษาภัณฑ์นครราชสีมา 183  ถ.ไชยณรงค์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
ร้านพัฒนภัณฑ์ 51-53 ถนนพิทักษ์ชาติ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47  ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
บริษัท ยโสธรนิวเบรน จำกัด (ร้านหนังสือดอกหญ้า สาขายโสธร) 190  ถ.รัตนเขต  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท  เขตปทุมวัน กทม.10330
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ร้านหนังสือดอกเอื้อง (โดยนางสาวสุภาพร  ทิพยศักดิ์) 77/1-2  ถ.มหาวงศ์  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.น่าน  55000
หจก.อาร์ แอนด์ พี บุ๊คเซ็นเตอร์ 3-4 ซอยหาดใหญ่ซิตี้ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 612 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
บริษัท คลังปัญญาไทย จำกัด 89/151-152 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
บริษัท จี.ที.เอ็น.บุ๊คส์ จำกัด 1697/329  เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3 แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
ร้านสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พรานนก  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6  ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10260
บริษัท ภาษาและความรู้ จำกัด 244-246  ซ.สยามสแควร์ 2 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์(2000) จำกัด 100-102 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ร้านเทพวัลย์บุ๊ค (ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 30/10/46) 732/2-3  ถ.พหลโยธิน ต.เวียง  อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ร้านรุจิระภัณฑ์ 127-129  ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถ.กาญจนาภิเษก(พุทธมณฑลสาย1) แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  10170
ร้านปัญญาไทย  390/11-12  ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000
ร้านวิเศษพานิช 87 หมู่ 2  ถ.ดีนานนท์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  46150
ร้านเสรีภัณฑ์ 23 หมู่ 6  ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง  21000
บริษัท ต้นหนังสือ จำกัด 304,306  ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000
บริษัทเกียรติสินธุภูเก็ต จำกัด 76 ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 76000
ร้านรุจิพานิช 2000 ดงขุย 458 หมู่1 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
ร้านเจริญศรี 99 ถ.รณกิจ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
นาวีวัสดุภัณฑ์ 141/14  ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  75000
 ร้านอักษรวิทยา 324  ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์ 250/8 หมู่ 1  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  76130
ร้านศึกษาภัณฑ์พระนครศรีอยุธยา ฑ 143/9-10 หมู่ 8  ถ.ป่ามะพร้าว(สาย 1) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000
ร้านพิทยาคาร 2-4  ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ยะลา  95000
ร้านประณอม (โดย นางประณอม ทิพย์สมุทรนาวิน) 142-144  ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บริษัท เอ บุ๊คเน็ท เซ็นเตอร์ (เอบีซี) จำกัด 33/5-6  ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด 685 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  10600
ร้านมิตรสาส์น (โดย นายสมชาย  อินทรสังขนาวิน) 128-132  ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง  92000
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด 40/4  ถ.พระราม 4 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  10260
ศูนย์หนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74  ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา  90000
บริษัท ดวงใจบุ๊คส์แพร่ จำกัด เลขที่ 34/114 ถนนเหมืองหิต ต.ในเวียง  อ.เมือง จ.แพร่  54000
 บริษัท ดี.ซี.เอฟ.จำกัด 6/36-38  ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพฯ  10160
บริษัท เดอะ เฮลธ์ช็อปส์ จำกัด 50-51  ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
บริษัท เบสท์ บุ๊ค จำกัด 90/4  ถ.ปรินายก สะพานผ่านฟ้า ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร กทม.10200
ร้านแสงประทีป 89/2  ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
ร้านแสงทองเซนเตอร์ 41/7-8  ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000
เพลินอักษร 3-5 ซอยหาดใหญ่ซิตี้ ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
นางฟองรัตน์  ลวณะสกล (ร้าน เกรด เอ บุ๊คส์) 42/85 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  12120
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 295  ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ไพบูลย์พัฒนกิจ 236-238 ถนนผดุงพานิช อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้านหนังสือดอกหญ้าบุรีรัมย์ 25-25/1 ถ.ธานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
บริษัท นิพนธ์ จำกัด 40-42  ถ.เจริญกรุง สี่แยกพญาศรี กรุงเทพฯ 10200
หจก.มิตรอนันต์เครื่องเขียน-แบบเรียน 261-3  ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท ประณอม ทวี จำกัด 62 หมู่ 1  ถ.สุขุมวิท ต.สเม็ด   อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
ร้านพัฒนภัณฑ์ สาขา 2 151/1  ถ.สละชัย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000
บ.บานาน่าบุคปาร์ก จำกัด สาขาอาคารปียวรรณ 1199 อาคารปียวรรณ ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   กรุงเทพฯ  10400
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 ศูนย์หนังสือพัทลุง 300 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารนันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ศูนย์หนังสือสถาบันราชภัฏภูเก็ต 21 ถนนเทพกษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
ร้านบุ๊คส์ช๊อป เลขที่ 284/49-50 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
นายสมร นิลใหม่(บ. ดี.เค.บุ๊ค ชุมพร จก.) 188/142-145 ซ.จันทร์สม ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ร้านเพื่อนนักเรียน 7-9 ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
น.ส.บังอร ศิริพฤษนันท์(อินเตอร์บุ๊คเซ็นเตอร์) 136/18-19 ถนนพุทธมณทลสาย4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณทล จังหวัดนครปฐม 73170
บริษัทโมเดิร์นลำพูน (2535)จำกัด 178 ถ.รอบเมืองนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ีห้างหุ้นส่วนสามัญอินเตอร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่)เลขที่ 200/4-5 ถ.นิพัทธอุทิศ2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 113-115 ถนนเฟื่องนคร ต.วัดราชบพิธ อ.พระนคร กรุงเทพฯ 10200
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านคนรักหนังสือ 412/6-7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000
หจก.สหเฮงรุ่งเรือง(ร้านหนังสือดอกหญ้า) 1118/16-17 ถ.สมทวิลราษฏร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
บริษัท ซี.เอส.เอ.มกรานุรักษ์ จำกัด (ร้านหนังสือดอกหญ้าสาขาอุดรธานี) 276-2761-2 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000
 บริษัท เบ็นพับลิชชิง จำกัด 48/152 ซอยเซ็นเตอร์เพลส ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสุง  กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หนังสือชนดา 355/1 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
นายเทพอมร  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ (เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์) 7-9  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.สุรินทร์    32000
นายพรชัย วงศ์สุขสวัสดิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์เตียงฮั้ว กรุ๊ป 25-25/1 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ร้านทุ่งสงบุ๊คเฮ้าส์ 418 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โครงการตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12121
นายธาดา ปัญญานนท์วาท (ร้านหนังสือใบไผ่) 448-450 ถ.พานิช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ถนนนคร-นบพิตำ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
ร้านหนังสือดอกหญ้า (โดยนางสาวจิราภรณ์ ชาติบัญชากร) เลขที่6/9-10 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมวิทยา เลขที่ 94 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
บริษัท สำนักพิมพ์ซูม จำกัด เลขที่ 123/18 ซอย4 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
หจก.เอเชียการค้า คุรุภัณท์ 14 ม.1 ถนนนิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลพิทยา เลขที่ 1685 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลคลังหนังสือและภาษาสงขล เลขที่ 30 ถนนวิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
นางสาวฐานันทิยา ไชยเศรษฐ (ศูนย์หนังสือสถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ) เลขที่ 108/117ก ถนนชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 36000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  
ร้านประดับสาส์น เลขที่ 128 ถนนสู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
บริษัทเมืองโบราณ จำกัด (ร้านริมขอบฟ้า) เลขที่78/1 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
บริษัท วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่45/5 ซอยนวลน้อย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
บริษัทออกแบบไร่นา(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่414/21หมู่1 ซอยราษฎร์บูรณะ40 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 10140
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพระนครจำกัด เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หจก.ฟ้าใส บีทูกรุ๊ป (นายอินทร์กระบี่) เลขที่ 273/4 ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ร้านนายอินทร์ สาขาฟิวเจอร์-รังสิต (ชั้นใต้ดิน) 161 หมู่2 ถนนพหลโยธิน(วิภาวดีรังสิต) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี12130  
ร้านดวงอมร 220/4-5-6 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
บริษัท เวิลด ไวด์ บุ๊คส์ จำกัด 32 หมู่ 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
บ.ดีวาย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. 54/15-16  ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ชัยชาญ ประยุทธพงศ์ (ร้านอินเตอร์บุ๊คส์) ตึกสโมสร ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ 24-26 ถนนมหาราช ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง จ.อุทัยธานี
บริษัท คริศร-ธนวินท์ จำกัด 8615 ถนนรอบเวียงประตูชัย ต.เวียง  อ.เมือง จ.พะเยา  56000
บริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
บริษัท เพื่อนที่มีคุณค่า จำกัด (สาขาสีลม) 6/36-38 ซ.จรัสสนิทวงศ์ ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพ 10160
บริษัท เพื่อนที่มีคุณค่า จำกัด (สาขาศรีนครินทร์) 6/36-38 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
ร้านยัยบัว 44/46 ถนนพิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
บริษัท หนอนหนังสือ จำกัด 6-10 ถ.มหาราช ซ. 7 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
ร้านสมาร์ท  บุ๊ค 142/9  ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง จ.อุทัยธานี  61000
ร้านฟิวเจอร์บุ๊ค 29 อาคารลีการ์เด้นส์พลาซ่า ชั้น 3 ถ. ประชาธิปัตย์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  90110
บริษัทดวงกมลพัทยา จำกัด 183/58-62 หมู่ 10 ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
ร้านD.K.BOOK MART(PATTAYA) 1/61-62 ถ.พัทยากลาง(ชายหาด) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
บริษัทเค.เค.พับลิชชิ่ง จำกัด 27 อาคารชินโรจน์ ถ.รัชดาภิเษก 35 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ศูนย์หนังสือนครนายก 75/2-3 ถ.นครนายก-รังสิต อ.เมือง จ. นครนายก 26000
ร้านเอ็น เค.คอม แอนด์ สปอร์ต 9 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม 48000
บริษัทวีรสุ วิทยุ จำกัด 83/7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
องค์การค้าคุรุสภา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 128/1 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ศูนย์หนังสืออิสลาม 87/2 อาคารมูลนิธิกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง ซอย 2 เขตคลองตัน  กรุงเทพฯ 10250
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพลินอักษร 3-5 ซ. หาดใหญ่ซิตตี้ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 106/26 ซ.ศิริชัย ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
บริษัทดวงกมลไฮเทค จำกัด(สาขาหาดใหญ่) 2/4-5 ถ.ธรรมนูญวิถี ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
เดอะบุ๊คเฮ้าส์ 326/6-7-8 ถ.ตลาดใหม่ ต. ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ศูนย์หนังสือสื่อภาษา สาขาสมาคมฝรั่งเศส 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
บริษัทดรีมเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด 19/160 หมู่ทื่ 23 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
บริษัทคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จำกัด 24 ถ. จอมสุรางค์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ. บางนาตราด กม.18 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
ร้าน ที.เค.แอล.หนังสือ สื่อ เครื่องเขียน 18 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15120
บริษัท 108 บุ๊ค จำกัด (ร้านดอกหญ้าศรีราชา) 6-8 ถ.ศรีราชานคร 3 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์หนังสือดวงกมลโคราชภาคอิสาน 497/1 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (Book for U) 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
บริษัท เพื่อนที่มีคุณค่า จำกัด สาขาเมเจอร์ปิ่นเกล้า 6/36-38 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
ร้านหนังสือเอเปิล 206-208 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ. เมือง จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท ต.การค้า จำกัด(ร้านหนังสือดอกหญ้าสกลนคร) 1773/40 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร   47000
ป.ธนสาส์น 60/31 หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นายประเสริฐ  สุขเกษม (ศูนย์หนังสือพัทลุง) 300 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง    93000
ร้านนายอินทร์ (สาขา Big C ลาดพร้าว) 010/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ    10310
ร้านนายอินทร์ (สขาเมเจอร์แจ้งวัฒนะ) 55/37 หมู่5 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    11120
ร้านนายอินทร์ (สาขาเซ็นทรัลพระราม 2) 128 ห้อง 207 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ    10150
ร้านนายอินทร์ (สาขาโกลเด้นเพลสพระราม9) 185 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ    10310
ร้านนายอินทร์ (สาขาโกลเด้นเพลสสะพานสูง) 33/2 หมู่3 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ
นางสาวเสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ ร้านเล่า 69 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
บริษัท เพื่อนที่มีคุณค่า จำกัด (สาขาอนุสาวรีย์ฯ) 6/36-38 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม.   10160
ร้านศกลวรรณ 686/8 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
บริษัท ไทยเสรี บุ๊คส์ จำกัด 72/50-51 ถ.หลังพระ, 21/20-22 ตรอกหลังโรงพยาบาล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม   73000
ร้านพีระเครื่องเขียน 15/4 ถ.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ร้านไท้หย่วนเชียง 209-210  ถ.หฤทัย ตำบลในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ    36000
หจก. ครุมิตร 90/5 ถ.ราชดำริห์ ต.ท่าราบ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี   76000
ร้านบูม (หน้าม.ABAC) 128/123 ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.   10240
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1/1  ถ.ดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม  อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม   73000
บริษัท ควิก คอร์นเนอร์ จำกัด (ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 340 อาคารร้านสวัสดิการ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา   30000
ร้านหนังสือ ดราก้อน บุ๊ค 37 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   72000
บริษัทดวงใจบุ๊คส์ลำปาง 63/9 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000